Φάσμα Δράσης

Μηλιά

Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες, Φυλλορύκτης.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Κυδωνιά

Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες, Φυλλορύκτης.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Αχλαδιά

Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες, Φυλλορύκτης.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Ψύλλα.
• Δόση (max): 40 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Φάσμα Δράσης

Ελιά

Πυρηνοτρήτης.
• Δόση (max): 10 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών της καρποφάγου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. Περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2/28.

Φάσμα Δράσης

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά

Φυλλοδέτες, Βλαστορύκτης, Καρπόκαψα.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Θρίπας.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Δαμασκηνιά, Βανίλια

Φυλλοδέτες, Ανάρσια, Καρπόκαψα.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Φάσμα Δράσης

Κερασιά, Βυσσινιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)

Δροσόφιλα (Drosophila suzukii)
• Δόση (max): 30γρ./στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 80-150 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2
• Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 ημέρες

Φυστικιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)

Ψύλλα Φιστικιάς (Agonoscena pistaciae)
• Δόση (max): 40γρ./στρέμμα
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα
• Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1
• Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 14 ημέρες

Τεχνικά Φυλλάδια

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

facebook-xxl.png  insta logo linkdin.png 

 
*Προσοχή: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
esyf logo retina

 

 Corteva HorColor RGB

 

Τελευταία νέα

 

Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου

Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Θε...