Όροι Χρήσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσεως που παρατίθενται στη συνέχεια. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο.

Η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτού. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες και οι συστάσεις σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο παρουσιάζονται για γενική και μόνο πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται θεωρούνται έγκυρες μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ούτε η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ούτε η Dow AgroSciences LLC δεν δύνανται να εκπροσωπήσουν ή να εγγυηθούν την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας. Επιπλέον, ούτε η Dow AgroSciences LLC ούτε οποιαδήποτε από τις συνεργάτιδες εταιρείες της δεσμεύεται για να ενημερώσει ή να διορθώσει τυχόν πληροφορίες που εμφανίζονται στο διαδίκτυο ή σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Ο αναγνώστης αναλαμβάνει το συνολικό ρίσκο πιθανής χρήσης των πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου.

Άτομα τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν πρέπει να διαβάσουν και να ακολουθήσουν την ετικέτα που συνοδεύει το προϊόν και να συμμορφωθούν με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς , τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Τυχόν πληροφορίες οι οποίες δίνονται στον διαδικτυακό τόπο δεν απαλλάσσουν τον επισκέπτη/ χρήστη από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές, ειδικότερα για παραμέτρους ασφαλείας (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας) και τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρεία μας.

Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως σύσταση χρήσης των πληροφοριών, του προϊόντος, της διαδικασίας, του εξοπλισμού ή του σκευάσματος που έρχεται σε αντίθεση με οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος, και ούτε η Dow AgroSciences LLC ή η οποιαδήποτε από τις συνεργάτιδες εταιρείες κάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό σήμα. Τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόν διαδικτυακό τόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα κάτω από οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή πνευματικά δικαιώματα της Dow AgroSciences LLC ή οποιουδήποτε τρίτου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνoνται ως συνεπακόλουθα ή τελεσίδικα.

Η Dow AgroSciences LLC διαβεβαιώνει τις ΗΠΑ ή / και τα δικαιωμάτων των διεθνών εμπορικών σημάτων, είτε με τη χρήση ή την καταχώριση, ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο κατασκευάζονται ή / και συνθέτονται από την Dow AgroSciences LLC

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ,ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ,ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η ΑΛΛΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες του διαδικτυακού τόπου είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. συνεργάτιδας εταιρείας της Dow AgroSciences LLC στην Ελλάδα, απ’την ημερομηνία διάθεσης του διαδικτυακού τόπου στο κοινό.

Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε αναγνώστης των δημοσιευμένων πληροφοριών της Dow AgroSciences LLC απαντήσει με πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων ανάδρασης, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή παρόμοια σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών, οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως εμπιστευτικές και η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε ή/και Dow AgroSciences LLC δεν θα έχει κανένα περιορισμό αναπαραγωγής, χρησιμοποίησης, αποκάλυψης και διανομής αυτών των πληροφοριών σε τρίτους χωρίς περιορισμούς. Είναι ελεύθερη επίσης να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω πληροφορίες.

Ένα εικονίδιο υποδεικνύει την σύνδεση με μια εξωτερική ιστοσελίδα που δεν φιλοξενείται από την Dow Chemical Company ή την θυγατρική της Dow. Οι εξωτερικές ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους και τις πολιτικές και δεν διέπονται από την πολιτική της Dow για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όσον αφορά την ιστοσελίδα της χρήσης, δήλωση προσβασιμότητας, ή άλλους όρους και πολιτικές.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης διαδικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό τον διαδικτυακό τόπο. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ DOW AGROSCIENCES

Η Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Μαζί με την παγκόσμια Προστασίας Δεδομένων Πολιτική / Απορρήτου μας, αυτή η διαδικτυακή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί πώς η Dow Chemical Company, η Dow AgroSciences ή οι θυγατρικές της, που εμφανίζονται σε αυτή την πολιτική ( "Dow", "εμείς", "εμάς" και "μας") προστατεύει την ιδιωτικής σας ζωή όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα και τις ιστοσελίδες των συνεργατών της Dow που εμφανίζουν αυτή την διαδικτυακή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε «Προσωπικές πληροφορίες». Οι πληροφορίες αυτές σας προσδιορίζουν προσωπικά, είτε από μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε την διαδικτυακή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως ορίζεται και σε απευθείας σύνδεση με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούμε να αφιερώνεται επίσης λίγα λεπτά για να διαβάσετε τους Όρους στην ενότητα Χρήση της ιστοσελίδας μας. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να βγείτε και να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα

Αυτή η Διαδικτυακή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται και στηρίζει την παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, τον τρόπο που χρησιμοποιείται τις πληροφορίες και με ποίους τις μοιράζεστε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Διαδικτυακή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies - μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσει την περιοχή να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη. Σε γενικές γραμμές, τα cookies χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν τις προτιμήσεις του χρήστη, να αποθηκεύσουν πληροφορίες και να παρέχουν ανώνυμα δεδομένα παρακολούθησης σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Google Analytics. Κατά κανόνα, τα cookies θα κάνουν την εμπειρία περιήγησής σας καλύτερη. Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε να απενεργοποιήσετε τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα και σε άλλες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησή σας. Προτείνουμε διαβούλευση με την ενότητα Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης σας ή ρίξτε μια ματιά στην επιλογή ‘’Σχετικά με τα cookies’’ που προσφέρει καθοδήγηση για όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης.

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

facebook-xxl.png  insta logo linkdin.png 

 
*Προσοχή: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
esyf logo retina

 

 Corteva HorColor RGB

 

Τελευταία νέα

 

Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου

Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Θε...