Φάσμα Δράσης

Μηλιά

Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες, Φυλλορύκτης.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Κυδωνιά

Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες, Φυλλορύκτης.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Αχλαδιά

Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες, Φυλλορύκτης.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Ψύλλα.
• Δόση (max): 40 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Φάσμα Δράσης

Ελιά

Πυρηνοτρήτης.
• Δόση (max): 10 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών της καρποφάγου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. Περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2/28.

Φάσμα Δράσης

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά

Φυλλοδέτες, Βλαστορύκτης, Καρπόκαψα.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Θρίπας.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Δαμασκηνιά, Βανίλια

Φυλλοδέτες, Ανάρσια, Καρπόκαψα.
• Δόση (max): 35 γρ/στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Φάσμα Δράσης

Κερασιά, Βυσσινιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)

Δροσόφιλα (Drosophila suzukii)
• Δόση (max): 30γρ./στρέμμα.
• Όγκος ψεκ. υγρού: 80-150 λίτρα/στρέμμα.
• Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2
• Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 ημέρες

Φυστικιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)

Ψύλλα Φιστικιάς (Agonoscena pistaciae)
• Δόση (max): 40γρ./στρέμμα
• Όγκος ψεκ. υγρού: 100-120 λίτρα/στρέμμα
• Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1
• Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 14 ημέρες

Τεχνικά Φυλλάδια

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

Τα εμπορικά σκευάσματα DELEGATE™ & RADIANT™ με δραστική ουσία το Spinetoram προσφέρουν μεγάλης διάρκειας εντομοκτόνο δράση για την καταπολέμηση πολλών επιβλαβών εντόμων.

Διαβάστε περισσότερα...Dow Agrosciences
     

Τελευταία νέα


Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου

Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Θε...